Interimkonsult

Behöver ni extra resurser vid intensiva perioder?

Interimkonsult

Vi hjälper till när ert företag behöver förstärkning på ekonomiavdelningen under intensiva perioder, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi är flexibla och besitter hög kompetens inom följande roller:

  • Redovisningskonsult
  • Controller
  • Ekonomichef