Redovisning

Behöver ni hjälp med redovisningen?

Redovisning

Alla som driver en näringsverksamhet ska upprätta en bokföring i Sverige. Bokföring ger en uppföljning av företagets ekonomiska ställning. Vi arbetar molnbaserat, genom personlig service och kompetens strävar vi alltid efter bra lösningar för era behov.

Vi erbjuder följande tjänster inom redovisning:

 • Löpande bokföring
 • Kundreskontra/ Leverantörreskontra
 • Fakturering
 • Projektredovisning
 • Skattedeklaration
 • Månadsbokslut
 • Budgetering
 • Likviditetsanalys
 • Prognoser
 • Betalfiler
 • Periodisk sammanställning för EU handel